Προηγούμενο έργο Επόμενο έργο

Χερσαίος άνθρωπος

Προβολή | Σχόλια | Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Χαρακτικό 100x200 εκ, 2003. Διάκριση στην International Print Triennial Krakow. Πολωνία 2003 Χαρακτικό 100x200 εκ, 2003. Διάκριση στην International Print Triennial Krakow. Πολωνία 2003

Σχολιάστε


μέχρι 5000 χαρακτήρες
Πιστοποίηση Σχολίου

Παρακαλώ αντιγράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Κωδικός πιστοποίησης

Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τους χαρακτήρες της εικόνας, μπορείτε να ανανεώσετε την εικόνα πατώντας F5.