Προηγούμενο έργο Επόμενο έργο

Θαλασσοπούλι

Προβολή | Σχόλια | Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Χαρακτικό 76x40 εκ, 2007. Διάκριση στη 14η International Print Biennial Varna 2007 Χαρακτικό 100x70 εκ, 2007. Διάκριση στη 14η International Print Biennial Varna 2007

Σχολιάστε


μέχρι 5000 χαρακτήρες
Πιστοποίηση Σχολίου

Παρακαλώ αντιγράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Κωδικός πιστοποίησης

Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τους χαρακτήρες της εικόνας, μπορείτε να ανανεώσετε την εικόνα πατώντας F5.