Προηγούμενο έργο Επόμενο έργο

Βάρκα

Προβολή | Σχόλια | Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Χαρακτικό 86x215 εκ, 1994. Διάκριση στην Osaka Trienniale '94, Ιαπωνία Χαρακτικό 86x215 εκ, 1994. Διάκριση στην Osaka Trienniale '94, Ιαπωνία

Σχολιάστε


μέχρι 5000 χαρακτήρες
Πιστοποίηση Σχολίου

Παρακαλώ αντιγράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Κωδικός πιστοποίησης

Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τους χαρακτήρες της εικόνας, μπορείτε να ανανεώσετε την εικόνα πατώντας F5.