Προηγούμενο έργο Επόμενο έργο

Δίσκος

Προβολή | Σχόλια | Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Χαρακτικό 107X107εκ, 2006. Διάκριση στη 12η International Biennial Print & Drawing Exhibition, Ταϊβαν 2006 Χαρακτικό 107X107εκ, 2006. Διάκριση στη 12η International Biennial Print & Drawing Exhibition, Ταϊβάν 2006

Σχολιάστε


μέχρι 5000 χαρακτήρες
Πιστοποίηση Σχολίου

Παρακαλώ αντιγράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Κωδικός πιστοποίησης

Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τους χαρακτήρες της εικόνας, μπορείτε να ανανεώσετε την εικόνα πατώντας F5.