Προηγούμενο έργο Επόμενο έργο

Νύχτα στο καμένο δάσος

Προβολή | Σχόλια | Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Χαρακτικό 107x150 εκ. Διάκριση στην International Print Triennial Krakow. Πολωνία 1994 Χαρακτικό 107x150 εκ. Διάκριση στην International Print Triennial Krakow. Πολωνία 1994

Σχολιάστε


μέχρι 5000 χαρακτήρες
Πιστοποίηση Σχολίου

Παρακαλώ αντιγράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Κωδικός πιστοποίησης

Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τους χαρακτήρες της εικόνας, μπορείτε να ανανεώσετε την εικόνα πατώντας F5.