Προηγούμενο έργο Επόμενο έργο

Ταξίδι στην Πλευρώνα

Προβολή | Σχόλια | Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ταξίδι στην Πλευρώνα Χαρακτικό 54x38 εκ, 2012
Διάκριση στην Triennale Genchen 2012 "Graphic art of the Balkan countries", Ελβετία

Σχολιάστε


μέχρι 5000 χαρακτήρες
Πιστοποίηση Σχολίου

Παρακαλώ αντιγράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Κωδικός πιστοποίησης

Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τους χαρακτήρες της εικόνας, μπορείτε να ανανεώσετε την εικόνα πατώντας F5.