Προηγούμενο έργο Επόμενο έργο

Ευτέρπη χαίρε

Προβολή | Σχόλια | Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ευτέρπη χαίρε Χαρακτικό 76x57 εκ, 2012. Διάκριση στην Imprima 2012, Βραζιλία

Σχολιάστε


μέχρι 5000 χαρακτήρες
Πιστοποίηση Σχολίου

Παρακαλώ αντιγράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Κωδικός πιστοποίησης

Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τους χαρακτήρες της εικόνας, μπορείτε να ανανεώσετε την εικόνα πατώντας F5.