Προηγούμενο έργο Επόμενο έργο

Χορός

Προβολή | Σχόλια | Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Χορός Χαρακτικό 50x65 εκ, 2009. Διάκριση στην 16η Print Biennale 2011, Βουλγαρία

Σχολιάστε


μέχρι 5000 χαρακτήρες
Πιστοποίηση Σχολίου

Παρακαλώ αντιγράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Κωδικός πιστοποίησης

Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τους χαρακτήρες της εικόνας, μπορείτε να ανανεώσετε την εικόνα πατώντας F5.