Προηγούμενο έργο Επόμενο έργο

Ες αιει

Προβολή | Σχόλια | Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ες αιει Χαρακτικό 107 x 150 εκ, 2009
Διάκριση στην 14η International Biennial Print Exhibition, Ταϊβάν, 2010

Σχολιάστε


μέχρι 5000 χαρακτήρες
Πιστοποίηση Σχολίου

Παρακαλώ αντιγράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Κωδικός πιστοποίησης

Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τους χαρακτήρες της εικόνας, μπορείτε να ανανεώσετε την εικόνα πατώντας F5.