Επόμενο έργο

Ελληνικός χορός

Προβολή | Σχόλια | Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ελληνικός χορός Χαρακτικό 75 x 105 εκ., 2013
7η Douro Biennial 2014, Global Print 2013, Πορτογαλία

Σχολιάστε


μέχρι 5000 χαρακτήρες
Πιστοποίηση Σχολίου

Παρακαλώ αντιγράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Κωδικός πιστοποίησης

Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τους χαρακτήρες της εικόνας, μπορείτε να ανανεώσετε την εικόνα πατώντας F5.