Προηγούμενο έργο Επόμενο έργο

Πέτρινο κλειδί

Προβολή | Σχόλια | Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Χαρακτικό 76,5x117 εκ. 2005 Διάκριση στην 13η International Print Biennal, Varna 2005 Χαρακτικό 76,5x117 εκ. 2005 Διάκριση στην 13η International Print Biennal, Varna 2005

Σχολιάστε


μέχρι 5000 χαρακτήρες
Πιστοποίηση Σχολίου

Παρακαλώ αντιγράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Κωδικός πιστοποίησης

Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τους χαρακτήρες της εικόνας, μπορείτε να ανανεώσετε την εικόνα πατώντας F5.