Προηγούμενο έργο Επόμενο έργο

Ιεριχώ

Προβολή | Σχόλια | Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ιεριχώ Χαρακτικό 107x220 εκ, 1990. Osaka Triennale '91, Ιαπωνία. Sumitomo Marine and Fire Insurance Award

Σχολιάστε


μέχρι 5000 χαρακτήρες
Πιστοποίηση Σχολίου

Παρακαλώ αντιγράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Κωδικός πιστοποίησης

Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τους χαρακτήρες της εικόνας, μπορείτε να ανανεώσετε την εικόνα πατώντας F5.