Προηγούμενο έργο Επόμενο έργο

Άνθρωπος και γραφή

Προβολή | Σχόλια | Εκδήλωση ενδιαφέροντος

άνθρωπος και γραφή Χαρακτικό 76x57 εκ, 2008. Διάκριση στην 15η Print Biennale 2009, Βουλγαρία

Σχολιάστε


μέχρι 5000 χαρακτήρες
Πιστοποίηση Σχολίου

Παρακαλώ αντιγράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Κωδικός πιστοποίησης

Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τους χαρακτήρες της εικόνας, μπορείτε να ανανεώσετε την εικόνα πατώντας F5.