Προηγούμενο έργο Επόμενο έργο

Ταξίδι της Γραφής

Προβολή | Σχόλια | Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ταξίδι της Γραφής Χαρακτικό 107x107 εκ, 2008. Διάκριση στην IMPRINT 2008 Kulisiewicz international graphic arts triennial, Βαρσοβία, Πολωνία

Σχολιάστε


μέχρι 5000 χαρακτήρες
Πιστοποίηση Σχολίου

Παρακαλώ αντιγράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Κωδικός πιστοποίησης

Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τους χαρακτήρες της εικόνας, μπορείτε να ανανεώσετε την εικόνα πατώντας F5.