Προηγούμενο έργο Επόμενο έργο

Μοναχός

Προβολή | Σχόλια | Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Μοναχός Χαρακτικό 235x60 εκ.
Έκθεση των θησαυρών του Αγίου Όρους: Ειδική ατομική συμμετοχή
Θεσσαλονίκη, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, 1997

Σχολιάστε


μέχρι 5000 χαρακτήρες
Πιστοποίηση Σχολίου

Παρακαλώ αντιγράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Κωδικός πιστοποίησης

Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τους χαρακτήρες της εικόνας, μπορείτε να ανανεώσετε την εικόνα πατώντας F5.