Προηγούμενο έργο Επόμενο έργο

Στήλη Κλεόβουλου

Προβολή | Σχόλια | Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Φορητή τοιχογραφία, 120x80 εκ, 2007 Φορητή τοιχογραφία, 120x80 εκ, 2007

Σχολιάστε


μέχρι 5000 χαρακτήρες
Πιστοποίηση Σχολίου

Παρακαλώ αντιγράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Κωδικός πιστοποίησης

Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τους χαρακτήρες της εικόνας, μπορείτε να ανανεώσετε την εικόνα πατώντας F5.