Προηγούμενο έργο Επόμενο έργο

Ταξίδι

Προβολή | Σχόλια | Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ζωγραφική, λάδι σε καμβά, 200x100 εκ Ζωγραφική, λάδι σε καμβά, 100x200 εκ. 2007

Σχολιάστε


μέχρι 5000 χαρακτήρες
Πιστοποίηση Σχολίου

Παρακαλώ αντιγράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Κωδικός πιστοποίησης

Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τους χαρακτήρες της εικόνας, μπορείτε να ανανεώσετε την εικόνα πατώντας F5.