Προηγούμενο έργο Επόμενο έργο

Δίσκος

Προβολή | Σχόλια | Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Μήτρα 107x107 εκ. 2006 Ιδιοκατασκευασμένη τσιμεντόπλακα (μήτρα) 100x100 εκ. 2006

Σχολιάστε


μέχρι 5000 χαρακτήρες
Πιστοποίηση Σχολίου

Παρακαλώ αντιγράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Κωδικός πιστοποίησης

Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τους χαρακτήρες της εικόνας, μπορείτε να ανανεώσετε την εικόνα πατώντας F5.