Προηγούμενο έργο Επόμενο έργο

Γραμμική Α

Προβολή | Σχόλια | Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Γραμμική Α Χαρακτικό 31x23 εκ 2007

Σχολιάστε


μέχρι 5000 χαρακτήρες
Πιστοποίηση Σχολίου

Παρακαλώ αντιγράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Κωδικός πιστοποίησης

Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τους χαρακτήρες της εικόνας, μπορείτε να ανανεώσετε την εικόνα πατώντας F5.