ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ


Οι προϊστορικές βραχογραφίες, τα εγχάρακτα σε λίθο σηµεία και σύµβολα, είναι η
πρώτη µαρτυρηµένη προσπάθεια του ανθρώπου να µιλήσει για τον εαυτό του και να
τον τοποθετήσει στο υλικό περιβάλλον όχι τυχαία αλλά κατά τον τρόπο που επιθυµεί
ο ίδιος.
Η εικόνα αποτελεί µε την έννοια αυτή Λόγο, και ο Λόγος παύει να συνδέεται
αναγκαία µε την έλικα του Broca.
Μια στιγµή πριν από την χάραξη υπήρχε χάος και φως στο έρεβος. Η χάραξη έδωσε
οργάνωση στο χάος και φως στο έρεβος. Η τέχνη δηµιουργεί την ζωή και τις µορφές
της, η τέχνη ως Λόγος γεννά ζωή.
Η έκθεση του Απόστολου Κόυστα στην Ελληνοαµερικανική Ένωση αναφέρεται στις
προϊστορικές τοιχογραφίες και τα χαράγµατα σε λίθο.
Ο Κούστας βγαίνει ηλικιακά από το χάος του µοντερνισµού. Προσπαθεί όµως να
συγκροτήσει τον κόσµο του, ζητεί σταθερό σηµείο αναφοράς για να κινήσει τη γη εκ
νέου.
Οι οµολογηµένοι δάσκαλοι του Κούστα είναι ο Σικελιώτης και η Κατράκη. Ο
Κούστας όµως δε διαθέτει τις δικές τους αναφορές: την προσφυγιά, το Κόµµα, την
Αντίσταση ή ακόµη το κλίµα του Εµφυλίου. Αναζητεί σηµεία αναφοράς στο απώτερο
παρελθόν, στην αυγή του Λόγου, της Χειρονοµίας. Στρέφεται στα στοιχειώδη. Αντλεί
κατευθείαν από τα σηµεία που το υποκειµενικό παίρνει µορφή και
εξαντικειµενικεύεται. Εκεί που η µιµητική µαγεία περιγράφει το προ-γράµµα του
ανθρώπου που θέλει να αναγνωρίσει τον εαυτό του, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τον
κόσµο που τον περιβάλλει.
Πώς θα αποφύγει ο Κούστας την αχρονία; Επιλέγει λύση αυτόχρηµα ιδιοφυή.
Χρησιµοποιεί το κυρίαρχο υλικό του µοντέρνου περιβάλλοντος. Χαράσσει σε
τσιµεντένιες πλάκες. Τολµά να αναµετρηθεί µε υλικό που ανήκει στον κόσµο που
αµφισβητεί. Τολµά να οικειοποιηθεί αυτό το υλικό και να το εντάξει στο νέο κόσµο
που οραµατίζεται και προγραµµατίζει.
Η αναφορά στις προϊστορικές τοιχογραφίες αποκτά στα έργα του Κούστα και µια
ακόµη διάσταση που οφείλεται όµως αποκλειστικά στον καλλιτέχνη. Το έργο του
Κούστα αποπνέει ποίηση. Αναµφίβολα κάθε κατάδυση στη συλλογική συνείδηση
έχει ποιητικές αντηχήσεις. Όµως εδώ ο Κούστας πετυχαίνει να προκύπτουν τα
χαράγµατα σαν λουλούδια της πέτρας.
Λουλούδια µέσα από το τσιµέντο.
Αυτό κι αν είναι ποίηση!

 

Λεωνίδας-Φοίβος Κόσκος - Διευθύνων Σύµβουλος Ελληνοαµερικάνικης Ένωσης