ΕΝΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Κριτική από την αγγλική έκδοση της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
Πέµπτη, 22 Μαΐου, 2003

Ο Απόστολος Κούστας εφεύρει τη δική του τεχνική
και φτιάχνει εικόνες που θυµίζουν το αρχαίο παρελθόν. Πειραµατισµοί πάνω σε εικαστικές τεχνικές φαίνεται να είναι ένα θέµα
µείζονος ενδιαφέροντος για τους σύγχρονους καλλιτέχνες. Γοητεµένοι από τη
µια µε τεχνολογικές εξελίξεις και τις δυνατότητες που προσφέρουν στην
τέχνη, οι καλλιτέχνες ενδιαφέρονται και για τον επαναπροσδιορισµό των
παραδοσιακών µέσων συχνά αναµιγνύοντας διάφορες τεχνικές µε µικτό εικαστικό
αποτέλεσµα.
Λαµβάνοντας υπόψη την έµφαση που δίδεται στη µέθοδο, φαίνεται να
αρµόζει που η ατοµική έκθεση του Απόστολου Κούστα, που γίνεται τώρα στην
Ελληνοαµερικανική Ένωση, εστιάζει στην τεχνική και τη διαδικασία της χαρακτικής,ιδίως επειδή ο Κούστας έχει επινοήσει µια δική του τεχνική βασισµένη στην
παράδοση και µια περίπλοκη χειρονακτική διαδικασία αντί για να χρησιµοποιεί τις
πρόσφατες τεχνολογικές µεθόδους ψηφιακής αποτύπωσης στην χαρακτική.
Θυµίζοντας τις σπηλαιογραφίες του νεολιθικού ανθρώπου, τα χαρακτικά του
Κούστα θέλουν να θυµίσουν τις απαρχές του πολιτισµού, και µεταφορικά, τις βασικές
τεχνικές χαρακτικής πριν την επέµβαση της τεχνολογίας. Οι τσιµεντένιες πλάκες, που
εκτίθενται, τα σχέδία, χαρακτικά και µοναδικά χαρακτικά πάνω σε καµβά θέλουν να
τονίσουν τα διάφορα στάδια της περίπλοκης διαδικασίας της χαρακτικής.
Προβάλλεται και ένα βίντεο 25 λεπτών που δείχνει τον Κούστα την ώρα της εργασίας
να ακολουθεί αυτήν την διαδικασία βήµα προς βήµα.
Αντίθετα µε τους περισσότερους χαράκτες, ο Κούστας δεν χρησιµοποιεί
έτοιµα καλούπια αλλά κατασκευάζει δικά του αναµιγνύοντας τσιµέντο και
µαρµαρόσκονη, εξασφαλίζοντας έτσι τον έλεγχο του µεγέθους και της υφής του
καλουπιού. Για να αναπαραγάγει την άγρια επιφάνεια των βράχων, ο Κούστας
σκορπίζει βότσαλα πάνω σε µια µεταλλική πλάκα και χύνει το τσιµεντόµιγµα πάνω
του. Όταν στεγνώσει, βγάζει την τσιµεντένια πλάκα, τη γυρίζει ανάποδα µε την άγρια
επιφάνεια (λόγω των βότσαλων) προς τα πάνω, και την τρίβει µε άµµο για να δώσει
ακόµη περισσότερη υφή στην πλάκα. Όταν η πλάκα πια µοιάζει την επιφάνεια ενός
βράχου, Ο Κούστας αρχίζει και ζωγραφίζει πάνω της και να χαράσσει τις γραµµές
που έχει ζωγραφίσει. Μετά παίρνει χαρτί, το καλύπτει µε στρώσεις διαφορετικών
χρωµάτων µπογιάς και το στρώνει πάνω στο καλούπι του. Κάθε καλούπι παράγει µια
σειρά 10 µε 20 χαρακτικά, που, αν είναι επιτυχείς, είναι πανοµοιότυποι.
Ο Κούστας φτιάχνει επίσης και χαρακτικά πάνω σε καµβά που είναι µοναδικά
κοµµάτια. Αν και µοιάζουν περισσότερο ζωγραφικούς πίνακες, αλλά µε την ίδια
άγρια υφή, αυτά τα έργα έχουν µια ενδιαφέρουσα και ασυνήθιστη παλέτα χρωµάτωνú
οι αποχρώσεις του σωµών είναι ιδιαίτερα ευχάριστες.
Αν και ο Κούστας ενηµερώνεται για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στις
τεχνικές της χαρακτικής (έχει λάβει µέρος σε µεγάλες διεθνείς εκθέσεις χαρακτικής,
όπως το Τrienale της Οσάκα), προτιµάει να δουλεύει χωρίς τεχνολογική υποστήριξη.
Με την επινόηση τεχνικών που βασίζονται στην παράδοση δίνει µε τον τρόπο του
κύρος στην τέχνη της χαρακτικής και τη διαχωρίζει από πιο µηχανιστικές τεχνικές
που αποδίδουν άπειρες δυνατότητες αναπαραγωγής αντιτύπων. Γνωρίζοντας ότι η
χαρακτική αρχικά επινοήθηκε για να παράγει πολλαπλές εικόνες, αυτή είναι µια
ενδιαφέρουσα ανατροπή.


Έργα του Απόστολου Κούστα εκτίθενται στην Ελληνοαµερικανική Ένωση
(Μασσαλίας 22, 210-3680000) µέχρι τις 4 Ιουνίου.

Αλεξάνδρα Κοροξενίδου