ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΓΡΑΦΕΣ

Ταυτισµένη η εικαστική γραφή µε τον ψυχικό κόσµο του χαρισµατικού αυτού δηµιουργού εναρµονίζεται µε τον πιο εµπνευσµένο τρόπο ως και µε αυτήν ακόµη την

«ψυχή» της πρώτης ύλης, η οποία στην προκειµένη πραγµατικά ιδιάζουσα
«περίπτωση» του Κούστα είναι: το τσιµέντο και όχι η πέτρα. Εναρµόνιση που
επιβάλλει έναν ενιαίο ρυθµό/παλµό που διαπερνά µε την ίδια πάντοτε ένταση και
εµβέλεια τον ψυχισµό του καλλιτέχνη, τη χειρονοµιακή/αισθητική επέµβασή του
στην πρώτη ύλη, το ύφος και την αύρα της εικαστικής του γραφής.

Μνηµειακή η έκφραση του δηµιουργού ανεξάρτητα από συγκεκριµένες διαστάσεις
και το καθαρά υλικό µέρος µετουσιώνει όχι µονάχα τη σύνθεση αλλά ως κι αυτήν
ακόµη την άρρηκτα συνδεδεµένη/εµψυχωµένη από αυτήν τσιµεντένια πλάκα σε
αρχέτυπο, «επί ίσοις όροις».

Αρχέτυπο ενεργοποιηµένο σε µια ουσιαστική, υπερβατική, µεταφυσική παρουσία.
Παρουσία αυτοδύναµη, αφού εδώ σύνθεση και φέρουσα επιφάνεια βιώνονται και
λειτουργούν µε µια υποδειγµατική πληρότητα σαν ένας µοναδικός «οργανισµός».
Υποβλητικά, στο έπακρον, τα όσα βιώνουµε και δεν παρατηρούµε απλά στα έργα του
Κούστα τροχιοδροµούν ένα κάθε φορά ευρηµατικό µεταίχµιο ανάµεσα στην
παραστατικότητα και την αφαίρεση, στην εύγλωττη σε υπαινιγµούς αµεσότητα και τη
διαχρονικά εννοηµένη αλήθεια, στο γήινο και το µεταφυσικό στοιχείο, για να
ενεργοποιήσουν κι από έναν οµφάλιο λώρο µε αυτήν καθ' εαυτήν την κοσµογονία.

 

Ντόρα Ηλιοπούλου - Ρογκάν Ιστορικός της τέχνης - Τεχνοκριτικός