Προηγούμενο έργο

Θαλάσσιο ταξίδι

Προβολή | Σχόλια | Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Χαρακτικό 77x108 εκ, 2002. Διάκριση στην Aquaforta contra digital, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Opole, Πολωνία. Διάκριση στην Eurografik European Culture integration Bridge, Μόσχα 2004 Χαρακτικό 77x108 εκ, 2002. Διάκριση στην Aquaforta contra digital, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Opole, Πολωνία. Διάκριση στην Eurografik European Culture integration Bridge, Μόσχα 2004

Σχολιάστε


μέχρι 5000 χαρακτήρες
Πιστοποίηση Σχολίου

Παρακαλώ αντιγράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Κωδικός πιστοποίησης

Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τους χαρακτήρες της εικόνας, μπορείτε να ανανεώσετε την εικόνα πατώντας F5.